Thời gian giao hàng

Tùy vào số lượng và loại sản phẩm bạn đặt, chúng tôi sẽ báo thời gian chính xác. Thông thường, sản phẩm sẽ được giao sau 5-10 ngày tính từ ngày đơn đặt hàng được xác nhận chính thức.