Hóa đơn GTGT

Tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng tại Hotprint đều xuất hóa đơn VAT.