Phương thức gửi file

Bạn có thể chọn cách gởi file qua zalo: 0908 665 079  hoặc email info@hotprint.vn theo sự hướng dẫn của nhân viên Hoàng Thị.