Category Archives: Lịch sử ngành in

Tìm hiểu ngành in ở thành phố HCM ( Phần I )

I. Sơ lược về ngành in Sài Gòn từ khi Pháp xâm chiếm đến cách mạng Tháng Tám năm 1945 Ở nước ta, nghề in bản gỗ khắc ra đời ở kinh thành Thăng Long từ thời nhà Lý cách nay hơn 800 năm, gắn với tên tuổi của nhà sư Tín Học theo nghề truyền […]

Tìm hiểu ngành in ở thành phố HCM ( Phần II )

II. Hoạt động của ngành in Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) Trong kháng chiến, ngành in được giao nhiệm vụ rất quan trọng là phải in ấn nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời sách báo, tài liệu tuyên truyền, huấn luyện phục vụ đắc lực cho mặt trận […]

Tìm hiểu ngành in ở thành phố HCM ( Phần III )

III. Vài nét về ngành in ở thành phố Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi ngày 30.4.1975 cũng là ngày bộ phận lãnh đạo ngành in có mặt tại Sài Gòn để tiếp quản các cơ sở ấn loát. Bộ phận này gồm […]

Johannes Gutenberg – ông Tổ nghề in thế giới

Vào thế kỷ 8 – 9, nghề ấn loát với sự trợ giúp của những bản khắc chữ bằng gỗ đã phổ biến ở Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đến thế kỷ 14, nghề in mới bắt đầu xuất hiện ở châu Âu. Đến năm 1436, với sự ra đời của kỹ thuật […]

Giấy và những bước thăng trầm (1)

Ngày nay giấy đối với ta quá bình thường. Ta vò nó trong tay rồi ném đi không chút thương tiếc bởi ta có biết đâu sau ba ngàn năm từ ngày có những nét những hình đầu tiên được viết nơi hang động, đất sét… cho tới cách đây hai ngàn năm mới chế […]

Giấy và những bước thăng trầm(3)

Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển văn hóa ngôn ngữ và việc sao chép dữ liệu. Năm 105: Phương pháp làm giấy đầu tiên ra đời bởi Ts’ai Lun, hoạn quan người Trung Quốc . Phương pháp này được phổ biến ở Tun Hoang vào năm 150, ở Loulan năm 200, ở […]

Sơ lược về ngành in Sài Gòn từ khi Pháp xâm chiếm đến cách mạng Tháng Tám năm 1945

Ở nước ta, nghề in bản gỗ khắc ra đời ở kinh thành Thăng Long từ thời nhà Lý cách nay hơn 800 năm, gắn với tên tuổi của nhà sư Tín Học theo nghề truyền thống của gia đình. ấn phẩm hồi đó là sách Kinh Phật lưu hành trong các chùa chiền. Đến […]

Translate »