Phương thức giao hàng

Hoàng Thị giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Ngoài những khu vực trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ 1 phần chi phí vận chuyển.