Sẽ in 16 triệu lịch bloc năm 2011

Hàng năm cứ đến tháng 3, tháng 4, các nhà xuất bản lại sôi nổi bàn phương thức xuất bản lịch bloc cho năm sau. Có thời kỳ người ta coi xuất bản lịch bloc như chiếc “bánh trung thu”. Đã là bánh trung thu mà chia không đều, không công bằng thì nảy sinh mâu thuẫn, nội bộ không thống nhất, người thì trách cứ cơ quan quản lý thiên vị cho nhà này, ưu tiên cho đơn vị kia được in nhiều số lượng, còn đơn vị mình thì ít.

Vừa qua, Ban chấp hành Hội Xuất bản Việt Nam vừa họp đã có chủ trương thay đổi phương thức xuất bản lịch bloc đang thực hiện trong 5 năm qua. Để có đầy đủ thực tế, lý lẽ cho việc thay đổi phương thức, Hội đã tổ chức hội thảo các nhà xuất bản lấy ý kiến, tranh thủ sự đồng thuận. Sau khi nghe báo cáo tổng kết của Hội Xuất bản về cái được, mất trong những mùa lịch vừa qua và phương án đổi mới phương thức xuất bản lịch bloc năm 2011, đại biểu các nhà xuất bản sôi nổi thảo luận đầy trách nhiệm.

Mặc dù đã hết sức cố gắng, tuy nhiên khi ký tên vào văn bản cam kết chỉ có 58/60 nhà xuất bản ký tự nguyện tham gia (còn một nhà xuất bản ở TP Hồ Chí Minh chưa ký và một nhà xuất bản đã ký sau lại xin rút. Tuy nhiên, Thường vụ Hội Xuất bản lại họp bàn và cho rằng phương thức mà Hội Xuất bản đưa ra đã loại trừ một số tiêu cực, kết hợp hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng, phù hợp với Luật Xuất bản và các văn bản pháp quy khác. Nó khẳng định công tác xuất bản là công tác chính trị tư tưởng của Đảng, đảm bảo quản lý thống nhất của ngành về sản phẩm có ích.

Phương hướng đổi mới xuất bản lịch bloc năm 2011 trình lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông cho xuất bản lịch bloc 2011 với tổng số 16 triệu bản. Tổng số 16 triệu lịch bloc trên đây được chia đều cho 59 nhà xuất bản, bình quân mỗi nhà xuất bản được sản xuất 270 nghìn lịch bloc các loại. Vì thế, các nhà xuất bản có thể liên kết với nhau thành từng nhóm, hoặc không liên kết, nhưng chỉ được sản xuất đúng số lượng được phân chia trên.

Thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam cũng có công văn xin ý kiến Ban Tuyên giáo TW về việc xuất bản lịch bloc năm 2011. Ban Tuyên giáo TW tại Công văn số 5678CV/BTGTW gửi lãnh đạo cơ quan chủ quản nhà xuất bản và các nhà xuất bản ngày 26/5/2010 đã chỉ đạo Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước thành lập Ban điều hành xuất bản lịch bloc từ năm 2011 nhằm xây dựng kế hoạch tổng thể và điều hành việc xuất bản các loại lịch hằng năm phù hợp với nhu cầu của xã hội; nâng cao chất lượng nội dung, cải tiến mẫu mã, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng; giảm thiểu những lãng phí tiền của xã hội do cung vượt quá cầu; khắc phục tình trạng thiếu lịch ở vùng xâu, vùng xa…

Ban Tuyên giáo TW cũng yêu cầu các cơ quan chủ quản nhà xuất bản chỉ đạo các nhà xuất bản phối hợp với Hội Xuất bản và cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng các phương án phù hợp, tạo sự hợp tác và hỗ trợ của các nhà xuất bản trong việc xuất bản lịch bloc hằng năm dưới sự điều hành của Hội Xuất bản Việt Nam và cơ quan quản lý Nhà nước, đảm bảo thị trường lịch ổn định và phát triển.

Hy vọng rằng việc đổi mới cơ chế xuất bản lịch bloc theo hướng thỏa thuận liên kết, đảm bảo cân đối cung – cầu, quản lý số lượng đăng ký, đấu thầu khâu in và phát hành… sẽ giúp cho mùa lịch bloc 2011 đạt được hiệu quả cao cả về chính trị – kinh tế – xã hội, đảm bảo lợi ích hài hòa cho tất cả các bên tham gia

Translate »