Thương hiệu HOTPRINT

I. Thương hiệu HotPrint

Tnương hiệu HotPrint được hình thành từ tên viết tắt của công ty “Hoàng Thị” và ngành nghề “in”.

Thương hieu HOTPRINT

 

II. Logo HotPrint

– Logo HotPrint bao gồm thương hiệu “tên công ty viết tắt” và ngành nghề ” in” .

– Thương hiệu HotPrint được đặt trên tờ giấy, thể hiện ngành in trên vật liệu là giấy.

– Nền logo đỏ ( màu đỏ cờ) là màu chủ đạo của HotPrint, thể hiện sự quyết tâm tạo nên sức mạnh và quyền lực .

– Tờ giấy màu đỏ được thiết kế như một là cờ, thể hiện tham vọng xây dựng HotPrint như là xây dựng 1 đế chế kinh tế vững mạnh.

logo - đế chế