Sơ đồ tổ chức

SO DO TO CHUC 2-9-2015

1. Mục tiêu chung:

Mỗi nhân sự làm việc trên dựa theo bức tranh toàn cảnh của công ty, mục tiêu lớn hơn vai trò. Quản lý chất lượng nhân sự dựa trên mục tiêu, hướng mọi nhân sự tạo ra giá trị là kết quả, bảo đảm sự cạnh tranh công bằng, mối quan hệ tương trợ và một môi trường làm việc thân thiện.

MTCV

2. Mục tiêu công việc được mô tả rõ ràng

Mỗi cá nhân được giao mục tiêu và các danh mục công việc,

kế hoạch thực hiện, chi tiết trong bảng mô tả công việc.

 

3. Qui trình đào tạo nhân sự

– Đào tạo về sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi.

– Đào tạo về thỏa ước lao động, nội quy kỷ luật của Công ty

– Đào tạo về mô tả công việc, mục tiêu và các công việc phụ trách

– Đào tạo an toàn lao động

– Hướng dẫn công việc, giám sát và sát hạch tay nghề

– Đào tạo về chất lượng sản phẩm và chất lượng tại công đoạn sản xuất.

– Phát triên năng lực cá nhân.

– Xây dựng con đường sự nghiệp