Tag Archives: phuong phap lam kho muc in

Các phương pháp làm khô mực in(2)

1. KHÔ VẬT LÝ (SỰ THẤM HÚT) Sự thấm hút diễn ra được là nhờ hoạt động hướng vào trong vật liệu in của mực in. Mực thấm hút vào giấy bằng các ống mao quản nhỏ trong giấy. Nó tuỳ thuộc vào độ nhớt của mực, chât liên kết và khả năng chứa của […]

Translate »