Tag Archives: mua hoa don

Hành trình đi mua hóa đơn của tôi

Sáng ngày 30/12, tôi phải dậy sớm hơn thường lệ và nghĩ chắc trong bụng hôm nay lên sẽ mua được hóa đơn. Tôi đã lầm, vẫn bảng thông báo viết tay nguệch ngoạc “ngưng nhận hồ sơ” dù lúc này mới đúng 7 giờ 30 phút. “Hết hóa đơn, chờ thông báo”: Như thường […]

Translate »