Tag Archives: lich co

Mực tầu

Viết thư pháp mực tàu trên giấy dó. Mực tầu hay mực tàu đơn giản là một loại mực màu đen đã từng được sử dụng rộng rãi trong quá khứ để viết, in và vẽ, còn hiện nay nói chung vẫn được sử dụng để vẽ, đặc biệt là các loại truyện tranh màu […]

Đi tìm cuốn lịch cổ của người Việt ( Phần II )

2/ Lịch Tre là sản phẩm của tổ tiên người Việt, người Mường? Bóc tách từng lớp bụi mờ thời gian, chúng ta nhận thấy trong Lịch Tre của người Mường có những điểm gạch nối với những mảnh vỡ của cuốn lịch Việt cổ còn lại trong ca dao, tục ngữ. Đó là, đầu […]

Translate »