Tag Archives: lich co

Đi tìm cuốn lịch cổ của người Việt ( Phần II )

2/ Lịch Tre là sản phẩm của tổ tiên người Việt, người Mường? Bóc tách từng lớp bụi mờ thời gian, chúng ta nhận thấy trong Lịch Tre của người Mường có những điểm gạch nối với những mảnh vỡ của cuốn lịch Việt cổ còn lại trong ca dao, tục ngữ. Đó là, đầu […]

Translate »