Tag Archives: in hoa don

Hóa đơn tự in: “Dao hai lưỡi”

24h) – Bị “đứt tay” bởi con dao hai lưỡi này là những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc và các cơ quan chức năng hữu quan. Nghị định 51/CP của Chính phủ ban hành ngày 14-5-2010 về hóa đơn (HĐ) bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thay thế cho Nghị định 89 ban […]

Translate »