12

Thẻ treo / thẻ bài

Mô tả sản phẩm

Tùy đặc tính sản phẩm, phong cách thiết kế mà thẻ treo/thẻ bào có hình dạng khác nhau, chất liệu giấy Couches , In 2 mặt, xử ký bề mặt chống dơ chống trầy , khoan lỗ để móc dây treo..