16a

Nhãn satin / rubang

Mô tả sản phẩm

Nhãn dùng trong ngành may mặc làm nhãn hướng dẫn sử dụng hoặc size kích cỡ quần áo, in nhiều màu, 2 mặt, cắt nhiệt 2 đầu.