14a

Nhãn dán decal

Mô tả sản phẩm

Nhãn dán decal cuộn và tờ, in nhiều màu, đã tự cắt định hình từng nhãn và lột rìa ra khỏi nhãn, thuận lợi cho việc quản lý, lưu trữ, và sử dụng .